Patenty żeglarskie - dziś

Przedstawiamy uprawnienia osób posiadających patenty żeglarskie wydane na podstawie aktualnych przepisów (tj. Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej - Dz.U. 2013 poz. 460) oraz warunki ich uzyskania:

Patent żeglarza jachtowego

Uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych:
· po wodach śródlądowych (bez ograniczeń),
· o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Warunkiem uzyskania tego patentu jest:
· ukończenie 14 lat (najpóźniej w dniu egzaminu),
· wniesienie opłaty za egzamin i zdanie egzaminu,
· wniesienie opłaty za patent i złożenie dokumentów o wydanie patentu.

Nie trzeba odbywać formalnego szkolenia, by móc podejść do egzmainu na patent żeglarza jachtowego.

 

Patent jachtowego sternika morskiego

Uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych:
· po wodach śródlądowych (bez ograniczeń),
· o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Warunkiem uzyskania tego patentu jest:
· ukończenie 18 lat (najpóźniej w dniu egzaminu),
· wypływanie min. 200 h na jachtach morskich w min. 2 rejsach po wodach morskich (wymagane są opinie z tych rejsów),
· wniesienie opłaty za patent i złożenie dokumentów o wydanie patentu.

Nie trzeba mieć patentu żeglarza jachtowego, by móc podejść do egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego, jednak osoby nie posiadające pierwszego patentu, muszą zdawać egzamin rozszerzony o wiedzę z zakresu żeglarza jachtowego.

 

Patent kapitana jachtowego

Uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych:
· po wodach śrólądowych i po wodach morskich (bez ograniczeń).

Warunkiem uzyskania tego patentu jest:
· posiadanie patentu jachtowego sternika morskiego,
· wypływanie min. 1200 h na jachtach morskich w min. 6 rejsach po wodach morskich (po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego),w tym co najmniej 400 h samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m, min. 1 rejs powyżej 100 h żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m, oraz min. 1 rejs powyżej 100 h żeglugi po wodach pływowych - z zawinięciem do min. 2 portów pływowych.

Nie trzeba zdawać egzaminu na kapitana jachtowego. Do uzyskania tego patentu potrzebny jest jedynie zdobyty staż morski, uzyskany już po otrzymaniu patentu jachtowego sternika morskiego.

 

Patenty żeglarskie - "stare"

Patenty żeglarskie wydane na podstawie poprzednich przepisów zachowują ważność w zakresie przyznanych tymi przepisami uprawnień. Można (nie trzeba) je wymienić (bez konieczności odbycia szkolenia i zdania egzaminu) na patenty określone w aktualnym rozporządzeniu. Wymaga to złożenia wniosku, okazania starego patentu i wnisienia opłaty za wystawienie nowego patentu - tę procedurę obsługuje PZŻ.