Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (od 2013 roku) egzaminy na poszczególne patenty i licencje żeglarskie i motorowodne mogą przeprowdzać, nie tylko Polski Związek Żeglarski i Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ale również podmioty upoważnione przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 06.03.2014 r, Szkoła Żeglarstwa TRAWERS ma takie upoważnienie.

Szkoła Żeglarstwa TRAWERS jest upoważniona do samodzielnego przeprowadzania egzaminów państwowych na:

- patent żeglarza jachtowego,

- patent jachtowego sternika morskiego,

- patent sternika motorowodnego,

- patent motorowodnego sternika morskiego,

- licencję do holowania narciarza wodnego.

 Zgodnie z tymi samymi przepisami (od 2013 roku), jedyną instytucją w Polsce mającą prawo do wystawiania patentów żeglarskich jest Polski Związek Żeglarski (PZŻ), a patentów i licencji motorowodnych jest Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.