Egzaminy na patent żeglarza jachtowego

Warunki dopuszczenia do egzaminu na patent żeglarza jachtowego

- ukończone 14 lat (najpóźniej w dniu egzaminu),

- pisemna zgoda rodziców na uprawienie żeglarstwa zawierająca oświadczenie o umiejętności pływania kandydata (na odpowiednim druku) - dotyczy jedynie osób niepełnoletnich.

 

Dla wyjaśnienia dodamy, że do podejścia do egzaminu na żeglarza jachtowego nie jest wymagane:

- odbycie kursu szkoleniowego - ten wymóg został zniesiony w 2013 roku,

- posiadanie badań lekarskich - ten wymóg został zniesiony w 2013 roku.

 

Przed rozpoczęciem egzaminu należy:

- wypełnić wniosek egzaminacyjny (okazując dokument tożsamości, potwierdzający również wiek),

- dostarczyć pisemną zgodę rodziców na uprawianie żeglarstwa zawierające oświadczenie o umiejętności pływania kandydata,

- wnieść opłatę za egzamin (okazując dokument uprawniający do zniżki oraz dostarczając jego kopię).

 

Opłaty:

Wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu oraz za wydanie patentu reguluje Rozporządzenie (muszą więc one być takie same w każdym ośrodku egzaminacyjnym) i wynoszą:

- opłata za przeprowadzenie egzaminu na patent żeglarza jachtowego - 250 zł,

- opłata za wydanie patentu żeglarza jachtowego wynosi - 50 zł.

Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, o których mowa powyżej, w wysokości 50 % - pod warunkiem okazania ważnej legitymacji i dostarczenia jej kopii.

 

Terminy i miejsca egzaminów

W sezonie 2023 Szkoła Żeglarstwa TRAWERS planuje zorganizowanie egzaminów na patent żeglarza jachtowego, w następujących terminach:

2023 kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik
Pon 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23
Wt 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24
Śr 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Czw 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Pią 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Sob 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Nd 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29