Żeglarz jachtowy

Według obecnie obowiązujących przepisów jedyną instytucją w Polsce mającą prawo do wystawiania patentów żeglarskich jest Polski Związek Żeglarski (PZŻ).

więcej ...

Jachtowy sternik morski

Według obecnie obowiązujących przepisów jedyną instytucją w Polsce mającą prawo do wystawiania patentów żeglarskich jest Polski Związek Żeglarski (PZŻ).

Więcej...

Sternik motorowodny

Według obecnie obowiązujących przepisów jedyną instytucją w Polsce mającą prawo do wystawiania patentów motorowodnych jest Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego (PZMWiNW).

Więcej...

Motorowodny sternik morski

Według obecnie obowiązujących przepisów jedyną instytucją w Polsce mającą prawo do wystawiania patentów motorowodnych jest Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego (PZMWiNW).

Więcej...

Holowanie narciarza

Według obecnie obowiązujących przepisów jedyną instytucją w Polsce mającą prawo do wystawiania licencji motorowodnych jest Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego (PZMWiNW).

Więcej...