Według obecnie obowiązujących przepisów jedyną instytucją w Polsce mającą prawo do wystawiania patentów żeglarskich jest Polski Związek Żeglarski (PZŻ).

więcej ...

Według obecnie obowiązujących przepisów jedyną instytucją w Polsce mającą prawo do wystawiania patentów żeglarskich jest Polski Związek Żeglarski (PZŻ).

Więcej...

Według obecnie obowiązujących przepisów jedyną instytucją w Polsce mającą prawo do wystawiania patentów motorowodnych jest Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego (PZMWiNW).

Więcej...

Według obecnie obowiązujących przepisów jedyną instytucją w Polsce mającą prawo do wystawiania patentów motorowodnych jest Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego (PZMWiNW).

Więcej...

Według obecnie obowiązujących przepisów jedyną instytucją w Polsce mającą prawo do wystawiania licencji motorowodnych jest Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego (PZMWiNW).

Więcej...