Egzaminy na licencję do holowania narciarza

Warunki dopuszczenia do egzaminu na licencję do holowania narciarza wodnego:

- ukończone 18 lat (najpóźniej w dniu egzaminu),

- posiadanie patentu motorowodnego (dowolnego) - uwaga wymagane jest posiadanie wydanego dokumentu (licencji).

 

Dla wyjaśnienia dodamy, że do podejścia do egzaminu na licencję do holowania narciarza wodnego nie jest wymagane:

- odbycie kursu szkoleniowego - ten wymóg został zniesiony w 2013 roku,

- posiadanie badań lekarskich - ten wymóg został zniesiony w 2013 roku.

 

Przed rozpoczęciem egzaminu należy:

- wypełnić wniosek egzaminacyjny (okazując dokument tożsamości, potwierdzający również wiek),

- okazać oryginał posiadanego patentu motorowodnego oraz dostarczyć jego kopię,

- wnieść opłatę za egzamin (okazując dokument uprawniający do zniżki oraz dostarczając jego kopię).

 

Opłaty:

Wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu oraz za wydanie licnecji reguluje Rozporządzenie (muszą więc one być takie same w każdym ośrodku egzaminacyjnym) i wynoszą:

- opłata za przeprowadzenie egzaminu na licnecję do holowania narciarza wodnego - 250 zł,

- opłata za wydanie licnecji do holowania narciarza wodnego - 50 zł.

Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, o których mowa powyżej, w wysokości 50 % - pod warunkiem okazania ważnej legitymacji i dostarczenia jej kopii.

 

Terminy i miejsca egzaminów

W sezonie 2021 Szkoła Żeglarstwa TRAWERS planuje zorganizowanie egzaminów na licencję do holowania narciarza wodnego, w następujących terminach:

2021 kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik
Pon 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18
Wt 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 29
Śr 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20
Czw 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21
Pią 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22
Sob 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23
Nd 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24