Egzaminy na patent jachtowego sternika morskiego

Warunki dopuszczenia do egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego

- ukończone 18 lat (najpóźniej w dniu egzaminu),

- staż z pływania w min. 2 rejsach po wodach morskich - wymagane jest posiadanie stażu min. 200 h pływania na jachtach morskich (udokumentowany na drukach opinii z rejsu).

 

Dla wyjaśnienia dodamy, że do podejścia do egzaminu na jachtowego sternika morskiego nie jest wymagane:

- posiadanie patentu żeglarza jachtowego - jednak osoby nie posiadające tego patentu, mają obowiązek zdawać egzamin rozszerzony i wiedzę z poziomu żeglarza jachtowego,

- odbycie kursu szkoleniowego - ten wymóg został zniesiony w 2013 roku,

- posiadanie badań lekarskich - ten wymóg został zniesiony w 2013 roku.

 

Przed rozpoczęciem egzaminu należy:

- wypełnić wniosek egzaminacyjny (okazując dokument tożsamości, potwierdzający również wiek),

- okazać oryginały opinii z rejsów potwierdzających wymagany staż morski oraz dostarczyć ich kopie

- okazać oryginał posiadanego patentu żeglarza jachtowego oraz dostarczyć jego kopię - wymóg dotyczy osób posiadających patent żeglarza jachtowego

- wnieść opłatę za egzamin (okazując dokument uprawniający do zniżki oraz dostarczając jego kopię).

 

Opłaty:

Wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu oraz za wydanie patentu reguluje Rozporządzenie (muszą więc one być takie same w każdym ośrodku egzaminacyjnym) i wynoszą:

- opłata za przeprowadzenie egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego - 350 zł,

- opłata za wydanie patentu jachtowego sternika morskiego wynosi - 50 zł.

Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, o których mowa powyżej, w wysokości 50 % - pod warunkiem okazania ważnej legitymacji i dostarczenia jej kopii.

 

Terminy i miejsca egzaminów

W sezonie 2024 Szkoła Żeglarstwa TRAWERS planuje zorganizowanie egzaminów na patent jachtowego sternika morskiego, w następujących terminach:

2024 kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik
Pon 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21
Wt 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22
Śr 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23
Czw 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24
Pią 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Sob 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Nd 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27