E-learning

Dla naszych kursantów - i tylko dla nich - tworzymy platformę do nauki i sprawdzania swojej wiedzy: Trawers eLearning Center. Na czas szkolenia, każdy uczestnik naszego kursu dostaje dostęp do: możliwości nauki teorii w dowolnej chwili (e-learning), testów sprawdzających opanowaną wiedzę (testy z poszczególnych przedmiotów jak i przekrojowe testy końcowe) oraz materiałów szkoleniowych (prezentacje i materiały z wykładów prowadzonych na naszych kursach).

Dostęp do platformy wymaga podania indywidualnego loginu i hasła, które zostaną Państwu przesłane drogą elektroniczną.

Adres naszego centrum e-learningu to www.szkola-zeglarstwa.waw.pl