Egzaminy na patent motorowodnego sternika morskiego

Warunki dopuszczenia do egzaminu na patent motorowodnego sternika morskiego:

- ukończone 18 lat (najpóźniej w dniu egzaminu),

- staż z pływania w min. 2 rejsach po wodach morskich - wymagane jest posiadanie stażu min. 200 h pływania na jachtach morskich (udokumentowany na drukach opinii z rejsu).

 

Dla wyjaśnienia dodamy, że do podejścia do egzaminu na motorowodnego sternika morskiego nie jest wymagane:

- posiadanie patentu sternika motorowodnego - jednak osoby nie posiadające tego patentu, mają obowiązek zdawać egzamin rozszerzony i wiedzę z poziomu sternika motorowodnego,

- odbycie kursu szkoleniowego - ten wymóg został zniesiony w 2013 roku,

- posiadanie badań lekarskich - ten wymóg został zniesiony w 2013 roku.

 

Przed rozpoczęciem egzaminu należy:

- wypełnić wniosek egzaminacyjny (okazując dokument tożsamości, potwierdzający również wiek),

- okazać oryginały opinii z rejsów potwierdzających wymagany staż morski oraz dostarczyć ich kopie,

- okazać oryginał posiadanego patentu sternika motorowodnego oraz dostarczyć jego kopię - wymóg dotyczy osób posiadających patent sternika motorowodnego,

- wnieść opłatę za egzamin (okazując dokument uprawniający do zniżki oraz dostarczając jego kopię).

 

Opłaty:

Wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu oraz za wydanie patentu reguluje Rozporządzenie (muszą więc one być takie same w każdym ośrodku egzaminacyjnym) i wynoszą:

- opłata za przeprowadzenie egzaminu na patent motorowodnego sternika morskiego - 350 zł,

- opłata za wydanie patentu motorowodnego sternika morskiego - 50 zł.

Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, o których mowa powyżej, w wysokości 50 % - pod warunkiem okazania ważnej legitymacji i dostarczenia jej kopii.

 

Terminy i miejsca egzaminów

W sezonie 2021 Szkoła Żeglarstwa TRAWERS planuje zorganizowanie egzaminów na patent motorowodnego sternika morskiego, w następujących terminach:

2021 kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik
Pon 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18
Wt 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 29
Śr 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20
Czw 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21
Pią 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22
Sob 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23
Nd 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24