Patenty motorowodne - dziś

Przedstawiamy uprawnienia osób posiadających patenty motorowodne wydane na podstawie aktualnych przepisów (tj. Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej - Dz.U. 2013 poz. 460) oraz warunki ich uzyskania:

Patent sternika motorowodnego

Uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych*:
· po wodach śródlądowych (bez ograniczeń),
· o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
* Osoby w wieku poniżej 16. roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.

Warunkiem uzyskania tego patentu jest:
· ukończenie 14 lat (najpóźniej w dniu egzaminu),
· wniesienie opłaty za egzamin i zdanie egzaminu,
· wniesienie opłaty za patent i złożenie dokumentów o wydanie patentu.

Nie trzeba odbywać formalnego szkolenia, by móc podejść do egzmainu na patent sternika motorowodnego.

 

Patent motorowodnego sternika morskiego

Uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych:
· po wodach śródlądowych (bez ograniczeń),
· o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Warunkiem uzyskania tego patentu jest:
· ukończenie 18 lat (najpóźniej w dniu egzaminu),
· wypływanie min. 200 h na jachtach morskich (żaglowych lub motorowych) w min. 2 rejsach po wodach morskich (wymagane są opinie z tych rejsów),
· wniesienie opłaty za patent i złożenie dokumentów o wydanie patentu.

Nie trzeba mieć patentu sternika motorowodnego, by móc podejść do egzaminu na patent motorowodnego sternika morskiego, jednak osoby nie posiadające pierwszego patentu, muszą zdawać egzamin rozszerzony o wiedzę z zakresu sternika motorowodnego.

 

Patent kapitana motorowodnego

Uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych:
· po wodach śródlądowych i po wodach morskich (bez ograniczeń).

Warunkiem uzyskania tego patentu jest:
· posiadanie patentu motorowodnego sternika morskiego,
· wypływanie min. 1200 h na jachtach morskich (żaglowych lub motorowych) w min. 6 rejsach po wodach morskich (po uzyskaniu patentu motorowodnego sternika morskiego),w tym co najmniej 400 h samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m, min. 1 rejs powyżej 100 h żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m, oraz min. 1 rejs powyżej 100 h żeglugi po wodach pływowych - z zawinięciem do min. 2 portów pływowych.

Nie trzeba zdawać egzaminu na kapitana motorowodnego. Do uzyskania tego patentu potrzebny jest jedynie zdobyty staż morski, uzyskany już po otrzymaniu patentu motorowodnego sternika morskiego.

 

Licencja do holowania narciarza wodnego i innych obiektów pływających

Uprawnia do:
· holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych.

Warunkiem uzyskania tej licencji jest:
· ukończenie 18 lat (najpóźniej w dniu egzaminu),
· posiadanie patentu sternika motorowodnego lub wyżego patentu motorowodnego (wymagane jest posiadanie oryginału dokumentu),
· wniesienie opłaty za egzamin i zdanie egzaminu,
· wniesienie opłaty za licencję i złożenie dokumentów o wydanie licencji.


Patenty motorowodne - "stare"

Patenty motorowodne wydane na podstawie dowolnych z poprzednich przepisów zachowują ważność w zakresie przyznanych tymi przepisami uprawnień. Można (nie trzeba) je wymienić (bez konieczności odbycia szkolenia i zdania egzaminu) na patenty określone w aktualnym rozporządzeniu. Wymaga to złożenia wniosku, okazania starego patentu i wnisienia opłaty za wystawienie nowego patentu - tę procedurę obsługuje PZMWiNW.